Rozmiar: 4180 bajtów  
Co sprawdzamy na sprawdzianie
Biuletyn OKE
Archiwum arkuszy sprawdzianu
spis arkuszy
(26) SP 2005 – A1
(25) SP 2005 – A4
(24) SP 2005 – A7
(23) SP 2005 – A8
(22) SP 2004 – A1
(21) SP 2004 – A4
(20) SP 2004 – A7
(19) SP 2004 – A8
(18) SP 2003 – A1
(17) SP 2003 – A5
(16) SP 2003 – A7
(15) SP 2003 – A8
(14) SP 2002 – A1
(13) SP 2002 – A4
(12) SP 2002 – A7
(11) SP 2002 – A8
(10) SP 2002 – B1
  (9) SP 2001 – A1
  (8) SP 2001 – A4
  (7) SP 2001 – A7
  (6) SP 2001 – A8
 
  (5) SP 2003 – Info
  (4) SP 2003 – Info
  (3) SP 2002 – Info
  (2) SP 2002 – Info
  (1) SP 2002 – Info

Archiwum arkuszy sprawdzianu w klasie VI

 

Przygotowując się do sprawdzenia stopnia opanowania podstawowych kompetencji uczniów w roku 2006 wykorzystajmy doświadczenia poprzednich lat. Zachęcamy uczniów i nauczycieli do sięgania po arkusze egzaminacyjne opublikowane w informatorach lub wykorzystane podczas próby generalnej i czterech ogólnopolskich sesji egzaminacyjnych. Obok standardowej wersji A1 funkcjonują na sprawdzianie wersje A4, A5 i A6 dla uczniów niedowidzących i niewidomych, A7 – dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących, A8 – dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim. Standardy egzaminacyjne określone przez Ministra Edukacji Narodowej uzyskały praktyczną wykładnię w co najmniej 26 „oficjalnych” arkuszach (nie wliczono tu zadań wykorzystanych w sesji zimowej i w II terminie egzaminu):

Lp

Motyw przewodni arkusza sprawdzianu

Wersja arkusza

Zastosowanie arkusza

26 W wodzie A1 sprawdzian 2005
25 W wodzie A4 sprawdzian 2005
24 W wodzie A7 sprawdzian 2005
23 Poczta A8 sprawdzian 2005
22 Chleb A1 sprawdzian 2004
21 Chleb A4 sprawdzian 2004
20 Chleb A7 sprawdzian 2004
19 W bibliotece A8 sprawdzian 2004

18

Przed telewizorem

A1

sprawdzian 2003

17 Przed telewizorem A5 sprawdzian 2003
16 Przed telewizorem A7 sprawdzian 2003

15

Popołudnie Kasi

A8

sprawdzian 2003

14

Pory roku

A1

sprawdzian 2002

13 Pory roku A4 sprawdzian 2002

12

Ewa jest chora

A7

sprawdzian 2002

11

O książce

A8

sprawdzian 2002

10

Jabłko

B1

sprawdzian 2002

9

Cztery pory roku

A1

próba 2001

8

Ogrody

A4

próba 2001

7

Wycieczka

A7

próba 2001

6

Święto Filipa

A8

próba 2001


Lp

Motyw przewodni arkusza sprawdzianu

Wersja arkusza

Zastosowanie arkusza

5

Wspólne planowanie

A1

Informator 2003–2005

4

Wielkopolski Park Narodowy

A1

Informator 2003–2005

3

W lesie

A1

Informator 2002

2

Urodziny Kuby

A1

Informator 2002

1

Pierwszy dzień wakacji

A1

Informator 2002

Zakres umiejętności badanych na sprawdzianie w klasie VI określono w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia 2001 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.  Są one zgodne z Podstawą programową kształcenia ogólnego, zawartą w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.


2005 OKE w Krakowie